Land Court hearings : December 2012


The Public is hereby advised that the High Court (Lands Division) will sit before the judge at the Courthouse, Teenui, Atiu, on Monday December 3 at 1pm to Wednesday December 5 at 8.30am to hear and determine the following applications:-
Monday December 3 2012 at 1pm

13/02 - Apenera Pera Short - Numaru 487, Teputamarongo 486, Tateata 496,
Taiterauea 495, Atiu - Succession to Ngapoe - Mono ia Ngapoe

02/07 - Christina Miimetua Warwick - Takapure 58, Mapumai - Succession
to Kaitoa - Mono ia

Kaitoa

31/07 - Tutai O Tungane Samuel - Ranginga 129, Aitutaki 26, Teenui -
Succession to Nootai - Mono ia Nootai

32/09 - Tutai O Tuaine Samuel - Iotuaika 137, Teenui - Succession to Ua
Nootai @ Uamaki-O-Toa Kainuku - Mono ia Ua Nootai @ Uamaki-O-Toa Kainuku

01/03 - Jacqueline Keenan - Arekura 24, Ngaina 62, Te Puna 61, Areora -
Angaroa 213, Tengatangi - Succession to Deborah Numa @ Deborah Mave -
Mono ia Deborah Numa @ Deborah Mave

03/08 - Ngatokorua Arere for self, brothers and sisters - Tuaiti 277,
Tuako 226, Te Puka 225, Te Kaka 234, Pouaka 243, Vitaro 266, Angaroa
213, Parauri 278, Maraerua 285, Kavitiviti 283, Oarauri 297, Tarapaku
287, Te Ngatangi - Opi 472, Ngatiarua - Angapoto 441, Nukunamu 298,
Areora - Paetaa 184, Mapumai - Taparere 451L, Teenui - Succession to
Pokoina Rongo Kea - Mono ia Pokoina Rongo Kea

09/08 - Ngametua Mataio Ashworth - Vaioro 531, Te Anga 530, Ngatiarua -
Iotuaika 137, Teenui - Aroto 385, Areora - Te Aka 230, Te Ngatangi -
Succession to Tere Akatangi Band O Sam Henry Ki New Zealand Mataio -
Mono ia Tere Akatangi Band O Sam Henry Ki New Zealand Mataio

03/09 - Ngametua Mataio - Vaioro 531, Te Anga 530, Ngatiarua - Iotuaika
137, Teenui - Aroto 385, Areora - Te Aka 230, Te Ngatangi - Succession
to Tere Mataio Matapo - Mono ia Tere Mataio Matapo

05/09 - Ngametua Mataio Ashworth - Vaioro 531, Te Anga 530, Ngatiarua -
Iotuaika 137, Teenui - Te Aka 230, Te Ngatangi - Succession to Matapu
Mataio Matapo - Mono ia Matapu Mataio Matapo

27/08 - Teremoana Mata Rongo Robyn Kea - Vitaro 266, Angapoto 250,
Tuaiti 277, Parauri 278, Kavitiviti 283, Maraerua 285, Tarapaku 287,
Parauri 297, Angaroa 213, Te puka 225, Tuako 226, Te Kaka 234, Pouaka
243, Te Ngatangi - Nukunamu 298, Areroa - Urimatua 360, Opi 472,
Ngatiarua - Angapoto 441, Tapaere 51L, Oronga 116, Teenui - Paetaa 184,
Mapumai - Succession to Mata Rongo Kea @ Mata Morgan Rongo Kea - Mono ia
Mata Rongo Kea @ Mata Morgan Rongo Kea

02/09 - Tania Luka for self and others - Iotuaika 137, Kataitau,
Akaitira, Nukurima and Tangingarau 48, Teenui - Angiangi 525, Areara
517, Areii 53, Te Kapi 18B, Ngatiarua - Te Ua 411, Areora - Succession
to Moerau Luka @ Moerau Ruka @ Moerau Ruka Manuela - Mono ia Moerau Luka
@ Moerau Ruka @ Moerau Ruka Manuela

01/10 - Vainetutai Kapi for self and brothers and sisters - Te Kapi 18B,
Areii 53, Areara 517, Angiangi 525, Ngatiarua - Paetaa 403, Taingaru
415, Areora - Arekava 247, Angaroa 219, Vitaro 266, Te Ngatangi -
Succession to Upokounga Kapi @ Upokounga Karora @ Poko Kapi - Mono ia
Upokounga Kapi @ Upokounga Karora @ Poko Kapi

02/10 - Teokotai Teokotai - Taparere 51E, Teenui - Tiroia 456, Tukuiti
457, Koutu 459, Maraengaro 512, Ngatiarua - Succession to Tuainekore
Teokotai - Mono ia Tuainekore Teokotai

03/10 - Iona Iona for self and sister - Rangiono 231, Tarapaku 287,
Parauri 278, Vitaro 266, Kavitiviti 283, Te Tauaro 265, Vairakaia 252,
Angaroa 213, Rangiono 231, Tuaiti 277, Nganangana 227, Te Puka 225,
Tuako 226, Parauri 297, Matetera281, Maraerua 285, Te Ngatangi -
Kataitau, Akaitira, Nukurima and Tangingarau 48, Vairara 583, Arakura
589, Vaimata 76, Taparere 51L, Iotuaika 137, Teenui - Nukunamu 298,
Kopuarimu 394, Te Iau 392, Areora - Succession to Miti Mokoroa @
Miimetua Iona - Mono ia Miti Mokoroa - Miimetua Iona

21/10 - Mariana Mona Ngatokorua Marama - Koutu 52B, Vaimata 73, Teenui -
Succession to Iaveta Tuanu @ Francis Iaveta Japhet - Mono ia Iaveta
Tuanu @ Francis Iaveta Japhet

24/10 - Nandi Glassie - Oronga 116, Teenui - Te Oroanga 435, Te Kurakura
383, Te Toa 126, Katangi 55, Mataku 54, Areora - Succession to
Tuainekore Rimangoru @ Tuaine Karati Glassie - Mono ia Tuainekore
Rimangoru @ Tuaine Karati Glassie

25/10 - Ngavaine Iona - Te Kapi 80, Ngatiarua - Taravao 560, Poteau 570,
Iotuaika 137, Teenui - Succession to Ngatamariki Putere - Mono ia
Ngatamariki Putere

26/10 - Tekeu O Rangi Ngavavia - Kataitau, Akaitira, Nukurima and
Tangingarau 48, Teenui - Succession to Putere - Mono ia Putere

27/10 - Tekeu O Te Rangi Ngavavia - Te Kapi 80, Ngatiarua - Taravao
560, Poteau 570, Iotuaika 137, Teenui - Succession to Araura @ Tangata
Nooapii O Matai Ki Araura Taura - Mono ia Araura @ Tangata Nooapii O
Matai Ki Araura Taura

28/10 - Allan T. F George and others - Amama 127, Aremato 473, Tangaatu
369, Te Pori 375, Ake 419, Mongorue 356B, Te Oropunga 435, Areara 454,
Toreaiva 280, Te Kauvai 449, Rangiriri 373, Areora - Oronga 116, Teenui
- Areara 469, Ngatiarua - Succession to Don Roy George @ Don Raita -
Mono ia Don Roy George @ Don Raita

33/10 - Tangata Nooki Makatea Bouckenooghe nee Tangatakere for self and
others - Vaitarai 470, Tipimaura 466, Te Raata 209, Ngatiarua - Tunariki
391, Vairere 393, Raukarakara 396, Areora - Te Puaata 204, Mapumai -
Succession to Punaariki Rouru Taratara - Mono ia Punaariki Rouru
Taratara

02/11 - Joan Elizabeth Hopkins nee Tetauru for self and others - Tuiti
245, Te Ngatangi - Mataku 54, Aroto 388,Tamatitiao and Te Rukura 354,
Aroto 388, Areroa - Te Kaioro 113, Oronga 116, Teenui - Vaitu 471,
Ngatiarua - Succession to Matunga Tetauru @ Matunga Taringa Tetauru @
Matunga Te Tauru - Mono ia Matunga Tetauru @ Matunga Taringa Tetauru @
Matunga Te Tauru

05/11 - Merian Noovao - Taputu and Tokoronga 207B, Okeu and Motutapu
207A, Kaputa 192, Matakenoa 155, Vaipapa 165, Te Poonui 145, Mapumai -
Vaioro 532, Teenui - Succession to Noovao Taianu @ Nooau Tauanu @ Noovao
Noovao - Mono ia Noovao Taianu @ Nooau Tauanu @ Noovao Noovao

06/11 - Isaia Willie Jnr - Vaipapa 165, Taputu and Tokoronga 207B, Okeu
and Motutapu 207A, Kaputa 192, Mapumai - Succession Miria Ata @ Miria
Atarenga - Mono ia Miria Ata @ Miria Atarenga

08/11 - Moetaua Boaza (Paerangi Mataiapo) By Virture of his Title -
Meeting House (Are Uipaanga) 29, Areora - Succession to Taungata
(Paerangi Mataiapo) - Mono ia Taungata (Paerangi Mataiapo)

09/11 - Diana Savage for self and others - Vaitu 471, Ngatiarua -
Pouturoa 293, Te Ngatangi - Succession to Rouru Simiona @ Pativai
Simiona @ Pati Teariki Aumai Otea - Mono ia Rouru Simiona @ Pativai
Simiona @ Pati Teariki Aumai Otea

12/11 - Ruamataiti Toa - Te Ara 174, Te Poonui 139, Matakenoa 155,
Mapumai - Succession to Ruamataiti Taungake - Mono ia Ruamataiti
Taungake

13/11 - Mr Tariu Tairea - Aitutaki 26, Rangamoumou 124, Rangi Nga 129,
Iotuaika 137, Teenui - Opi 472, Ngatiarua - Angapoto 441, Areora -
Succession to John Tairea @ Ngatangata Tapuni Ki Tahiti - Mono ia John
Tairea @ Ngatangata Tapuni Ki Tahiti
Tuesday December 4 2012 at 8.30am

14/11 - Ina Tokoaikura Poona - Iotuaika 137, Rangamoumou 124, Aitutaki
26, Ranginga 129, Teenui - Angaroa 395, Avarua 408, Rangiriri 373,
Maromou 355, Te Kuraponao 37, Areora - Taanga Mokora 44, Kororipo 39B,
Kororipo and Pakitura 39, Ngatiarua - Succession to Mate Peni @ Matetui
Peni @ Mate Tuakana @ Tiare Poona - Mono ia Mate Peni @ Matetui Peni @
Mate Tuakana @ Tiare Poona

01/12 - Elaine Matamaru Teokotai and brothers - Tiroia 456, Maraengaro
512, Koutu 459, Tukuiti 457, Ngatiarua - Succession to Kautai Teokotai -
Mono ia Kautai Teokotai

02/12 - Maitu Karora - Angaroa 219, Angiangi 363, Taravai 239, Arekava
247, Vaiurua 244, Oropua 282, Kariria 267, Karipotera 229, Poroiti 248,
Kotaa 233, Te Ngatangi - Paetaa 403, , Taingaru 415, Ukauka 384, Tiaki
385, Vitaro 266, Areora - Areii 53, Areara 517, Te Kapi 18B, Ngatiarua
- Succession to Maituteau Karora - Mono ia Maituteau Karora

03/12 - Karora Karora - Areii 53, areara 517, Te kapi 18B, Ngatiarua -
Vitaro 266, Tiaki 385, Paetaa 403,Taingaru 415, Ukauka 384, Areora -
Angaroa 219, Angiangi 525, Ratauvai 239, Vaiurua 244, Oropua 282,
Kaviria 267, Karipotera 229, Poroiti 248, Kotaa 233, Te Ngatangi -
Succession to Vaine Karora @ Vaineponi Karora @ Vaine Te Kopu-O-Vaine -
Mono ia Vaine Karora @ Vaineponi Karora @ Vaine Te Kopu-O-Vaine

04/12 - Teariki Matenga for self and others - Toreaiva 362, Matavai 359,
Punaruku 376, Areora - Vaitu 471, Ngatiarua - Succession to Te Ariki
Taringa @ Teariki Matenga - Mono ia Te Ariki Taringa @ Teariki Matenga

05/12 - Poona Taua for self and others - Aitutaki 26, Iotuaika 137,
Rangamoumou 124, Teenui - Te Kuraponao 37, Maromou 355, Rangiriri 373,
Avarua 408, Angaroa 395, Areora - Succession to Rupena Taua - Mono ia
Rupena Taua

06/12 - Miimetua Arbuthnott nee Kaiaruna for self, sisters and brothers
- Tuaremarema 7, Aretaumata and Aretiki 14, Arevai 15, Aitutaki 26, Te
Kuratara 59, Vaimata 64, Manuka 104A, Autapu 118, Taunganui 120,
Rangimoumou 124, Iotuaika 137,Rerenoa 586, Pangatae 590, Taparere 84,
Teenui - Te Poonui 143, Takimanu 25B, Vaimata Ariki 25B, Kaitaitau,
Akaitira, Nukurima and Tangingarrau 48, Arekava 170, Korikori 190, Te
Itikakati 197, Te Puaata 204, Vainato 208, Mapumai - Auta 516, Aumaunga
553, Vaitamina 556, Ngatiarua - Succession to Ngere Kairua - Mono ia
Ngere Kairua

07/12 - Andrew Tautu for self others - Marangairoa 407, Te Urie 402, Te
Vatoto 364, Taputapuariki 330, Taukura 458, Tiraa 358, Paepae 555,
Maruia 410, Oriua 561, Iotuaika 137, Aumaunga 553, Vaioro 531, Arevai
571, Te Pueu 518, Kaikai 509, Arevai 514, Vaitamina 556, Taunganui 120,
Tuaremarema 7, Autapu 118, Vaiari 111, Koutu 52B, Taparere 51J,
Kaitaitau, Akaitira, Nukurima and Tangingarau 48, Aitutaki 26, Vaimata
Araki 25B, Atiu - Succession to Ina Arioka Tangata Simiona @ Ina Arioka
Simiona - Mono ia Ina Arioka Tangata Simiona @ Ina Arioka Simiona

10/12 - Michael Tearikimana Fenwick - Te Raata 209, Arevai 465,
Maraengaro 512, Vaitarai 470, Ngatiarua - Vaioro 536, Vaipoiri 623,
Potokao 632, Teenui - Succession to Tairi Paku @ Tairi (Paku) Akenoriu
Fenwick - Mono ia Tairi Paku @ Tairi (Paku) Akenoriu Fenwick

12/12 - Poona Taua - Anagaroa 395, Avarua 408, Rangiriri 373, Maromou
355, Rangamoumou 124, Iotuaika 137, Te Kuraponao 37, Aitutaki 26, Atiu -
Succession to Moeroa Taua @ Teariki Moeroa Ki Nuku Taaratea Manuel -
Mono ia Moeroa Taua @ Teariki Moeroa Ki Nuku Taaratea Manuel

13/12 - Ngametua Pukeiti - Oronga 116, Takaioro 113, Taparere 51H, Atiu
- Succession to Motu - Mono ia Motu

14/12 - Lloyd Evaroa - Aitutaki 26, Te Kurutara 57, Te Kurutara 59,
Taparere 84, Manuka 104A, Rangimoumou 124, Ranginga 129, Iotuaika 137,
Te Iikakati 197, Te Puaata 204, Vainato 208, Akana 240, Atiu -
Succession to David Evaroa - Mono ia David Evaroa

15/12 - Matapa Annie Strickland Puia - Ukaveu 474, Ikurouru 436,
Iotuaika 137, Ranginga 129, Rangamoumou 124, Aitutaki 26, Atiu -
Succession to Ngatokorua Kimi Tarue @ Ngatokorua Kimi @ Nga Kimi - Mono
ia Ngatokorua Kimi Tarue @ Ngatokorua Kimi @ Nga Kimi

16/12 - Teariki - Akamori - Idolo Tutai Reva George - Oronga 116,
Vaitarai 470, Areara 454, Areara 469, Maraengaro 512, Aremato 473, Te
Kauvai 449, Ake 419, Arevai 465, Te Oropunga 435, Tangaatu 369, Toreaiva
280, Atiu - Succession to Tutai Reva @ Tutai Reva George - Mono ia Tutai
Reva @ Tutai Reva George

17/12 - Vainepoto Metuangaro - Tiroia 456, Tukuiti 457, Koutu 459,
Karere 551, Vaioro 538, Tamanuiva 593, Taparere 51E, Vaeruatama 110,
Atiu - Succession to Tunganekore O Akeau Toa - Mono ia Tunganekore O
Akeua Toa

18/12 - Raeputa Simpson - Te Ikuere 558, Amairangi 11B, Atiu -
Succession to Pati Marotai - Mono ia Pati Marotai

19/12 - Raeputa Simpson - Te Kapi 18B, Areii 53, Tuatarangi 338, Te Ua
411, Vaitu 471, Pakura 434, Angaroa 213, Te Anga 10, Te Iti 11A, Atiu -
Succession to Tapaeru Pati - Mono ia Tapaeru Pati

20/12 - Akekare Ua - Tamaua 108, Iotuaika 137, Ranginga 129, Atiu -
Succession to Murare Tereroa - Mono ia Murare Tereroa

21/12 - Akekura Ua - Vaioro 533, Rangamoumou 124, Atiu - Succession to
Akekare Murare - Mono ia Akekare Murare

22/12 - Brian Terrence Hagan for self and others - Amama 127, Toreaiva
280, Tangaatu 369, Ake 419, Te Oropuanga 435, Areara 469, Areara 454,
Aremato 473, Oronga 116, Rangiriri 373, Te Pori 375, Aretuku 422,
Mangorue 356B, Atiu - Succession to Vaine George @ Winifred George @
Vaine Akamoriitoro @ Vaine Te Ariki Akamuriitoro @ Vaine Te Ariki - Mono
ia Vaine George @ Winifred George @ Vaine Akamoriitoro @ Vaine Te Ariki
Akamuriitoro @ Vaine Te Ariki

23/12 - Teokotai Tou for self and others - Iotuaika 137, Angaroa 213,
Amairangi 11B, Te Anga 10, Te Ukuere 558, Te Iti 11A, Atiu - Succession
to Tutai Pavai - Mono ia Tutai Pavai

24/12 - Tapu Kanaariki Boaza Vaiimene - Iotuaika 137, Vaipapa 165, Te
Rakako 131, Ranginga 129, Autapu 118, Vaimata 64, Takapure 106, Takapure
58, Taunganui120, Tarianui and Te Auroa 56, Manuka 5, Vaitamina 556,
Pangatae 590, Rerenoa 586, Aumaunga 553, Taukauka 458, Matakoukouariki,
Arematangi and Katanoa 115, Kataitau, Akaitira, Nukurima and Tangingarau
48, Vaimata Araki 25B, Arevai 15, Tuaremarema 7, Potikitoi 205,
Enuaaraara 295, Taparere 85, Moeamanu 206, Auta 516, Atiu - Succession
to Utiaariki Murare @ Utia Murare @ Utia Ariki Murare @ Utia Terii
Murare @ Utia Ariki Tangata Murare - Mono ia Utiaariki Murare @ Utia
Murare @ Utia Ariki Murare @ Utia Terii Murare @ Utia Ariki Tangata
Murare

25/12 - Simiona Teiotu for the issue of Uatiki Ngavii - Tuaiti 227, Atiu
- Succession to Uatiki Ngavii - Mono ia Uatiki Ngavii

26/12 - Simiona Teiotu for the issue of Uea Vaerua Mitiau - Takuvaa 254,
Atiu - Succession to Uea Vaerua Mitiau - Mono ia Uea Vaerua Mitiau

27/12 - Simiona Teiotu for the issue of William Uea - Te ngatangi 95, Te
ngatangi 100, Angaroa 217, Makirirua 269, Enuaaraara 295, Vaipapa 165,
Aokeu & Motutapu 207A, Atiu - Succession to Viriamu Uea - Mono ia
Viriamu Uea

28/12 - Simiona Teiotu for the issue of Upokoina Teiotu @ Upokoina
Teiotu-O-Tangaroa - Te Ngatangi 95, Te Ngatangi 100, Angaroa 217,
Makirirua 269, Enuaaraara 295, Vaipapa 165, Okeu and Motutapu 207A,
Moeana 288, Te Kopua 414, Atiu - Succession to Upokoina Teiotu @
Upokoina Teiotu-O-Tangaroa - Mono ia Upokoina Teiotu @ Upokoina
Teiotu-O-Tangaroa

29/12 - Simiona Teiotu for the issue of Tangata Vainerere @ Tangata
Tapokia E Te Ngaru Vainerere - Te Motu 9, Iringa 13, Te Mango 33,
Rerenoa 47, Vaimata 67, Vaimata 68, Vaiari 111, Vaipouri and Tautara
112, Te Kaioro 113, Oronga 116, Amama 127, Angaanga 242, Enuaaraara 295,
Toreiva 280, Areanu 321, Toreaiva 362, Tangaatu 369, Te Oropunga 435,
Areara 454, Areara 469, Aredmato 473, Vaitamina 556, Mokora 618, Moutaua
606, Atiu - Succession to Tangata Vainerere @ Tangata Tapokia E Te
Ngaru Vainerere - Mono ia Tangata Vainerere @ Tangata Tapokia E Te Ngaru
Vainerere

30/12 - Simiona Teiotu for the issue of Teiotu Tangatapoto @ Teremoana
Teiotu O Tangaroa Tangatapoto - Te Motu 9, Iringa 13, Te Mango 33,
Rerenoa 47, Vaimata 67, Vaimata 68, Vaiari 111, Vaipouri and Tautara
112, Te Kaioro 113, Oronga 116, Amama 127, Angaanga 242, Enuaaraara 295,
Toreiva 280, Areanu 321, Toreaiva 362, Tangaatu 369, Te Oropunga 435,
Areara 454, Areara 469, Aremato 473, Vaitamina 556, Mokora 618, Moutaua
606, Atiu - Succession to Teiotu Tangatapoto @ Teremoana Teiotu O
Tangaroa Tangatapoto - Mono ia Teiotu Tangatapoto @ Teremoana Teiotu O
Tangaroa Tangatapoto
Wednesday December 5 2012 at 8.30am

31/12 - Taamo Heather for self and others - Angiangi 525, Areara 517,
Angaroa 395, Paetaa 403, Taingaru 415, Areii 366, Areii 53, Arekava 247,
Te Kuraponao 37, Te Kapi 18B, Iotuaika 137, Maromou 355, Avarua 408,
Ranginga 129, Tauturu 311, Taanga Mokora 44, Kororipo 39B, Atiu -
Succession to Matapurotu Ngamata @ Matapurotu Ngamata Peni @ Akmarua
Upoko Mata Purotu Simpson @ Matapurotu Peni - Mono ia Matapurotu Ngamata
@ Matapurotu Ngamata Peni @ Akmarua Upoko Mata Purotu Simpson @
Matapurotu Peni

32/12 - Abigail Grace Chynoweth - Taparere 85, Mapumai, Atiu -
Succession to Titongi Kii @ Titongi Aerepo - Mono ia Titongi Kii @
Titongi Aerepo

33/12 - Abigail Grace Chynoweth - Te Rakako 131, Mapumai, Atiu -
Succession to Kaitoa - Mono ia Kaitoa

34/12 - Tuaine Tuara nee Moeara for self and siblings - Te Koka 587,
Kaimoe 575, Arero 563, Ranginga 129, Ruatonga 114, Taparere 82, Pukatoru
43, Atiu - Succession to Moeara Moeroa - Mono ia Moeara Moeroa

35/12 - Tuaine Tuara nee Moeara for self and siblings - Tarapaku 287, Te
Puka 225, Kavitiviti 283, Parauri 297, Tuako 226, Te Kaka 234, Te
Mangauri 257, Tuaiti 277, Vitaro 266, Tuakikau 263, Angapoto 250,
Parauri 278, Pouaka 243, Angaroa 213, Taparere 51L, Taparere 51F, Makiti
117, Keterau 610, Kaorenga 607, Mataiva 559, Manono 109, Manuka 102,
Atiauru 30, Marama 438, Tapatuoterangi 325, Punaapai 398, Te Aua 433,
Putua 386, Te Roto O Ngina 302, Urimatua 360, Nukunamu 298, Angapoto
441, Paetaa 184, Tuaivi 150, Vaimokora 163, Totiko 164, Uturei 160,
Tarangamaro 545, Turungariki 557, Angatoru 517, Vaitarai 470, Kutange
22, Opi 472, Paetaa 463, Atiu - Succession to Rouru Te Ura U Te Ata @
Rouru Te Ura Kea @ Rouru Teura @ Rouru Tara Teura Maka Kea @ Rouru Tara
Teura @ Rouru O Kura Paii @ Rouru Moeara - Mono ia Rouru Te Ura U Te Ata
@ Rouru Te Ura Kea @ Rouru Teura @ Rouru Tara Teura Maka Kea @ Rouru
Tara Teura @ Rouru O Kura Paii @ Rouru Moeara

39/12 - Teatutokerau Ngametua - Vaimata Araki 25C, Mataruau 565, Manato
608, Makitu 117, Punutere 568, Aretamanu 562, Totiko 164, Enekia 148,
Uturei 160, Te Autuatea 159, Te Kapi 18, Ruaunga 42, Atiu - Succession
to Teremoana Ngametua @ Vaine Teremoana Kae - Mono ia Teremoana Ngametua
@ Vaine Teremoana Kae

40/12 - Henry Henry for self and sister - Avarua 408, Angaroa 395,
Kaingake 390, Areii 366, Punaapai 397, Pakitura 39A, Te Roto 418,
Akatutara 426, Ngakururaro 357, Angaiti 440, Moutangata 446, Atiu -
Succession to Nooroa @ Tua Henry - Mono ia Nooroa @ Tua Henry

41/12 - Matapakia Matapakia - Te Ngatangi 94, Aremato 473, Te Oropunga
435, Areara 454, Tangaatu 369, Pouturoa 293, Vaimataaraki 25C, Arekoe
251, Amama 127, Atiu - Succession to Mata Tuaine @ Mata Umata - Mono ia
Mata Tuaine @ Mata Umata

42/12 - Te Arikitaia Te Arikitaia - Te Ngatangi 94, Aremato 473, Te
Oropunga 435, Areara 454, Tangaatu 369, Pouturoa 293, Vaimataaraki 25C,
Arekoe 251, Amama 127, Atiu - Succession to Te Ariki Tuaine - Mono ia Te
Ariki Tuaine

43/12 - Helen Williams - Mataku 54, Marokaka 133, Tuatarangi 329,
Tamatitiao and Te Rukura 354, Tiraa 358, Arangirea 413, Vaioro 531, Atiu
- Succession to Toka Matapakia @ Toka Vavia @ Tuamaki Toka

Vavia - Mono ia Toka Matapakia @ Toka Vavia @ Tuamaki Toka Vavia

44/12 - Marjorie Toru - Te Nono 580, Maraeva 387, Tiaki 385, Ukauka 384,
Te Pori 375, Areii 366, Te Puna 61, Ngaina 62, Vaiurua 244, Tarauvai
239, Poroiti 248, Kotaa 233, Arekura 24, Okeu 177, Atiu - Succession to
Upokomaki Tapuira Matakere @ Upokomaki Simpson - Mono ia Upokomaki
Tapuira Matakere @ Upokomaki Simpson

45/12 - Marjorie Toru - Te Nono 580, Maraeva 387, Tiaki 385, Ukauka 384,
Te Pori 375, Areii 366, Te Puna 61, Ngaina 62, Vaiurua 244, Tarauvai
239, Poroiti 248, Kotaa 233, Arekura 24, Okeu 177, Atiu - Succession to
Mata Tane Tapuira Matakere @ Matane Tapuira Matakere @ Tane Touna - Mono
ia Mata Tane Tapuira Matakere @ Matane Tapuira Matakere @ Tane Touna

08/08 - Pare Junior and Andrea Rongokea - Vaitarai 470, Ngatiarua -
Occupation Right - Turanga Are

10/08 - Charlie Kapuvai JNR - Angaroa 213, Te Ngatangi - Occupation
Right - Turanga Are

16/08 - Panu Lal - Iotuaika 137, Teenui - Occupation Right - Turanga Are

17/08 - Rima and Vaine Pakari - Iotuaika 137, Teenui - Occupation Right
- Turanga Are

18/08 - Ngatainga and Wendy Tinirau Isaia - Uturei 160 Lt 1, Mapumai -
Occupation Right - Turanga Are

24/08 - Turoto Arai - Vaipapa 165, Mapumai - Occupation Right - Turanga
Are

08/09 - Maara and Teipo Akava - Matangi 359, Areora - Occupation Right
- Turanga Are

19/09 - Tekuratara Vainerere - Iotuaika 137, Teenui - Occupation Right -
Turanga Are

19/10 - Upokoina Teiotu Jnr @ Junior Teiotu - Te Oropuanga 435, Areora -
Occupation Right - Turanga Are

20/10 - Temarangi Paratainga - Tiroia 456, Ngatiarua - Occupation Right
- Turanga Are

03/11 - Teariki and Rua Ona - Poureva 416, Areora - Occupation Right -
Turanga Are

04/11 - Kimiora Ona Williams and Henry Williams - Punarea 497, Ngatiarua
- Occupation Right - Turanga Are

11/12 - Ngeretuaine Glassie - Matavai 359, Areora, Atiu - Occupation
Right - Turanga Are

36/12 - Here and Tereapii Charlie - Moeara 288, Atiu - Occupation Right
- Turanga Are

37/12 - Tapake Tamarama - Moeara 288, Atiu - Occupation Right - Turanga
Are

38/12 - George Titi - Moeara 288, Atiu - Occupation Right - Turanga Are
Any person who disputes any of the above applications should file a
Notice Disputing Claims to the Registrar of the High Court and a copy to
be served onto the applicant seven (7) days before Monday
December 3 2012.